Vision
  • Vision
    Vi vill att alla elever ska känna sig välkomna och uppskattade för det arbete som ni lägger ned i era förberedelser. Vi vill skapa intressanta debatter om viktiga ämnen inom internationell politik där ni känner att ni kan vara delaktiga och göra era röster hörda.
News
  • Blogg
    5 Jan, 2011

    Nu ligger även andra utskottets ämnesbeskrivning på plats!

    Hemsidan är under konstruktion, men nu finns det en del material att tillgå. Schema för alla dagar, ämnesbeskrivningar till alla utskott och råd,(med undantag av andra utskottet). Det finns även material upplagt under regler och hjälp.